Blogs

Swagatham Krishna with lyrics - Yesudasswaagatham krishNa

raagam: mOhanam
28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S
taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language:

pallavi
swaagatam krishNaa caraNaagatam krishNaa
madhuraapuri sadanaa mridu vadanaa madhusoodana iha
(swaagatam)

anupallavi
bOga dapta sulabaa supushpa gandha kalaba
kastoori tilaka mahiba mama kaanta nanda gOpa kandha
(swaagatam)

caraNam
mushTikaasoora caanoora malla malla vishaarada (madhusudanaa) kuvalaiyaapeeDa
mardhana kaaLinga nardana gOkula rakshana sakala sulakshaNa dE-
vashisTha jana paala sankalpa kalpa kalpa sata kOTi asamaparabava
dheera muni jana vihaara madana sukumaara daitya samhaara dEvaa
madhura madhura rati saahasa saahasa vrija yuvati jana manasa poojita
S,d,p,gr,pgrsd.s,
srgpd
SS dpp, grr, pgrsds
titaka jaNutaam takajaNutaam tatitakajaNutaam
takatari kukuntana kiTatakadeem
takatari kukuntana kiTatakadeem
takatari kukuntana kiTataka
(swaagatam)

No comments